vipimo vyote vya culture na sensitivity

VIPIMO VYOTE VYA CULTURE AND SENSITIVITY

LIVER FUCTION TEST

RENAL FUCTION TEST

HEPATITIS B

HEPATITIS C

SEMEN ANALYSIS